Tjänster

SAMTALSTERAPI - SAMTAL SOM FÖRÄNDRAR

Individuell terapi
När söker man sig till terapi? De flesta som kommer till mig står vid ett vägskäl i livet, de har eller är på väg in i en förändring och har svårt att se hur de kan gå vidare i tillvaron. Förändringen kan handla om separation, sorg, problem i relationer eller en generell känsla av att ha tappat bort sig själv, att vara vilsen i sin identitet. Samtalsterapi kan då vara ett utmärkt sätt att titta närmare på sig själv och sitt liv, ett hjälpmedel till att vända på stenar och våga söka i sitt inre. Jag kan bli ett stöd på denna resa. Jag kan erbjuda dig verktyg som gör att du kan börja se dig själv som den du är, innerst inne, som gör att du kan växa och börja leva det liv du vill leva.

Föräldrar och vuxna barn
Jag möter ofta vuxna med en komplicerad relation till sina vuxna barn och jag möter ofta vuxna med en komplicerad relation till sina föräldrar. Anledningen till problemen i relationen är många gånger att man är kvar i rollen av förälder och barn vilket gjort att mönster och beteenden återupprepas även i vuxen ålder. Jag erbjuder stöd och verktyg för att bryta detta mönster, för att hitta en ny och bättre modell där ni behandlar varandra som jämbördiga.

För blivande Samtalsterapeuter och Coacher
För dig som går Humanovas utbildning till Samtalsterapeut eller Samtalscoach erbjuder jag terapi och coachning under utbildningstiden. Här följer vi upp dina upplevelser under din personliga resa . Det brukar vara mycket som behöver bearbetas i form av tankar känslor och behov.

COACHING/PERSONLIG UTVECKLING

Coaching handlar om här och nu. Att förstå var man befinner sig och vart man är på väg. För att kunna besvara dessa frågor så behöver man få en kunskap om sig själv och hur man fungerar. Det brukar vara just det som är förutsättningen för att man ska kunna peka ut en riktning.

Att förstå sig själv är också det som gör att du vet vilket avtryck du gör på din omgivning. Ibland finns det mönster hos oss som hindrar oss i vår utveckling och då behöver vi undersöka det vidare för att se hur man kan uppnå förändring. Att göra som du brukar förändrar ingenting om det är förändring du söker.

WALK & TALK

För dig som inte vill komma till min mottagning så erbjuder jag walk & talk.
Det innebär att man ses för ett reflekterande samtal under en timmes promenad i skogsmiljö.

SAMTAL PÅ SKYPE

Du kan sitta hemma för ett samtal i en avslappnad miljö.

MIT - Människans inre tillfredställelse

DÄR DITT LIV STÅR I FOKUS
Tillsamman med min kollega Suzanne Billmont har jag utformat Mit - ett program som är en upplevelsebaserad korttidsterapi som är upplagt på 10 träffar 1 -1,5 tim.

INNEHÅLL:
Var befinner du dig i livet?
Vad är ditt nästa steg?
Vad hindrar dig?
Vad behöver du utveckla hos dig själv för att kunna gå vidare?

Dessutom kommer vi att titta tillbaka på barndomsåren och försöka se de mönster du har utvecklat i ditt liv. Kanske finns det vissa mönster som inte längre gagnar dig.

PROGRAMMET GER DIG:
Ökad kontakt med dina känslor och behov.
Ökad medvetenhet och kunskap om dig själv.
Ökad förmåga att kommunicera tydligt.
Ökad förmåga att sätta gränser.
Ökad kontakt med din vilja.

HUR FUNGERAR DET?
Vi träffas 12 gånger à 1 tim alternativt 1,5 tim. per tillfälle. Dessutom tillkommer hemuppgifter mellan träffarna för att du inte ska tappa fokus på din egen inre resa. Jag kommer att guida och stödja dig genom de olika stegen i processen. Min ambition är att träffarna ska ge en känsla av ovillkorlig acceptans, trygghet och stöd.