Det krävs mod att möta det som känns svårt i livet. Det krävs mod att våga lyssna inåt till sina innersta känslor och behov. Det krävs mod att komma i kontakt med sin egen sårbarhet och våga uttrycka den. Att lära känna sig själv är ett steg på vägen. Det är då vi har chans att övervinna våra rädslor och vågar vara nyfikna.

Det som får oss att växa kommer ibland från ett oväntat håll och i en annan skepnad än vad vi har kunnat föreställa oss. Så låt oss släppa in allt som livet bjuder såväl det enkla som det svåra. Det är när vi förmår att ta emot allt som vi har möjlighet att se dess mening. För att ge sig ut på det äventyret som det innebär så kan man behöva någon som står bredvid, och då vill jag gärna vara där som ditt stöd.

Mitt jobb som terapeut och coach är att ge dig verktyg att komma igång med resan. Genom att sätta ljus på all det som är Du, får Du möjlighet att växa.