Psykosyntes

Psykosyntes är en praktisk psykologi med en syntes av österländsk och västerländsk tänkande som är öppen för bidrag från olika discipliner och andra terapiformer.

Den utnyttjar många tekniker som hjälp till utveckling och helande av personligheten. Förutom samtal används bl a guidade meditationer, gestaltterapi, skrivna ordet och teckning.

Psykosyntesen fokuserar på det friska hos människor och dess utvecklingsmöjligheter. Den har både ett terapeutiskt förhållningsätt och en människosyn som inkluderar såväl kropp, intellekt, känsla och själ.

Den syftar till att bearbeta både det som tillhör vår historia men också det som hindrar oss att bli hela som människor. Psykosyntesen är också en handlingskraftig psykologi där vi uppmuntras att ta eget ansvar och välja det som gagnar oss.

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att psykosyntes är lika mycket en livsfilosofi som en terapiform.