Programmet

MIT - Människans inre tillfredställelse

DÄR DITT LIV STÅR I FOKUS
Tillsamman med min kollega Suzanne Billmont har jag utformat Mit - ett program som är en upplevelsebaserad korttidsterapi som är upplagt på 10 träffar 1 -1,5 tim.

INNEHÅLL:
Var befinner du dig i livet?
Vad är ditt nästa steg?
Vad hindrar dig?
Vad behöver du utveckla hos dig själv för att kunna gå vidare?

Dessutom kommer vi att titta tillbaka på barndomsåren och försöka se de mönster du har utvecklat i ditt liv. Kanske finns det vissa mönster som inte längre gagnar dig.

PROGRAMMET GER DIG:
Ökad kontakt med dina känslor och behov.
Ökad medvetenhet och kunskap om dig själv.
Ökad förmåga att kommunicera tydligt.
Ökad förmåga att sätta gränser.
Ökad kontakt med din vilja.

HUR FUNGERAR DET?
Vi träffas 12 gånger à 1 tim alternativt 1,5 tim. per tillfälle. Dessutom tillkommer hemuppgifter mellan träffarna för att du inte ska tappa fokus på din egen inre resa. Jag kommer att guida och stödja dig genom de olika stegen i processen. Min ambition är att träffarna ska ge en känsla av ovillkorlig acceptans, trygghet och stöd.